Υπηρεσίες

Λίγα λόγια για την ΚΩΣ ΕΛΛΑΣ

Η Κως Ελλάς είναι δραστήρια στην βιομηχανία περισσότερο από 34 χρόνια. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, η Κως Ελλάς κατάφερε να εδραιώσει την τεχνογνωσία της στην κατασκευή καλουπιών και εξελίχθηκε σε εργαστήριο το οποίο αναλαμβάνει εργασίες υψηλής ακρίβειας σε κατεργασίες CNC και ηλεκτροδιάβρωση σύρματος και βύθισης.

Η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και εταιρείες, οι οποίες παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες και προωθούν την μεγάλης έντασης εξειδίκευσης επιστημονική έρευνα.

μας εμπιστεύονται οι καλύτεροι! δείτε τους πελάτες μας!

επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας!