Υπηρεσίες

Λίγα λόγια για την ΚΩΣ ΕΛΛΑΣ

Η Κως Ελλάς είναι δραστήρια στη βιομηχανία περισσότερο από 40 χρόνια. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων η Κως Ελλάς κατάφερε να εδραιώσει την τεχνογνωσία της στην κατασκευή καλουπιών και εξελίχθηκε σε εργαστήριο το οποίο αναλαμβάνει εργασίες υψηλής ακρίβειας σε κατεργασίες CNC και ηλεκτροδιάβρωση σύρματος.

Η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και εταιρείες, οι οποίες παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες και προωθούν την μεγάλης έντασης εξειδίκευσης επιστημονική έρευνα.

Η συνεχής εξέλιξη και δραστηριοποίησή της στον χώρο της έρευνας έχει οδηγήσει στην παροχή υπηρεσιών έρευνας & ανάπτυξης καθώς και υπηρεσιών 3D εκτύπωσης πρωτοτύπων.

μας εμπιστεύονται οι καλύτεροι! δείτε τους πελάτες μας!

επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας!