Κατεργασίες Υψηλής Ακρίβειας

CNC ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εξοπλισμένοι με 2 κέντρα κατεργασιών, το AKIRA SEIKI SR3XP 4 AXIS, με ATC 20 tools και X/Y/Z διαδρομές 762/430/460 mm και το PRIMERO VMC 3 AXIS, με ATC 16 tools και X/Y/Z διαδρομές 1000/500/510mm, καθώς και με τον CNC τόρνο SSCK20A SHENYANG 2 AXIS, με διαδρομές Ø250 / Z 400 mm μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.

Είναι δυνατή η κατεργασία μεμονωμένων προϊόντων υψηλής ακρίβειας αλλά και η επαναληπτική παραγωγή (μικρής ή μεσαίας κλίμακας) προϊόντων.

CNC ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εξοπλισμένοι με 2 κέντρα κατεργασιών, το AKIRA SEIKI SR3XP 4 AXIS, με ATC 20 tools και X/Y/Z διαδρομές 762/430/460 mm και το PRIMERO VMC 3 AXIS, με ATC 16 tools και X/Y/Z διαδρομές 1000/500/510mm, καθώς και με τον CNC τόρνο SSCK20A SHENYANG 2 AXIS, με διαδρομές Ø250 / Z 400 mm μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.

Είναι δυνατή η κατεργασία μεμονωμένων προϊόντων υψηλής ακρίβειας αλλά και η επαναληπτική παραγωγή (μικρής ή μεσαίας κλίμακας) προϊόντων.

CNC ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εξοπλισμένοι με 2 κέντρα κατεργασιών, το AKIRA SEIKI SR3XP 4 AXIS, με ATC 20 tools και X/Y/Z διαδρομές 762/430/460 mm και το PRIMERO VMC 3 AXIS, με ATC 16 tools και X/Y/Z διαδρομές 1000/500/510mm, καθώς και με τον CNC τόρνο SSCK20A SHENYANG 2 AXIS, με διαδρομές Ø250 / Z 400 mm μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.

Είναι δυνατή η κατεργασία μεμονωμένων προϊόντων υψηλής ακρίβειας αλλά και η επαναληπτική παραγωγή (μικρής ή μεσαίας κλίμακας) προϊόντων.
ΥΛΙΚΑ-ΑΝΟΧΕΣ
Η εταιρεία μας είναι εξοικειωμένη με τις κατεργασίες των περισσότερων κραμάτων ανοιξείδωτων χαλύβων όπως 316LN, 304L και 316L όπως και κάποιων κραμάτων τιτανίου. Κατεργαζόμαστε επίσης χαλκό και τα κράματά του, αλουμινίο συμπεριλαμβανομένων των σειρών 6000,7000 καθώς και διαφόρα πλαστικά όπως το PA6 και σύνθετα υλικά όπως τα ενισχυμένα με ανθρακονήματα πολυμερή CFRPs και GFRPs (Carbon – Glass Fiber Reinforced Polymers).

Η πληθώρα των απαιτητικών πελατών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, μας έχει προσδώσει αρκετή εμπειρία ως προς την επίτευξη απαιτητικών διαστασιολογικών ακριβειών, της τάξης των λίγων μm, σε διαστάσεις μεγαλύτερες των 200mm (<0.01mm) καθώς και ανοχές κλειστού και ανοιχτού προφίλ των 10μm (0.01mm) σε χαρακτηριστικές διαστάσεις.

Έχουμε επίσης αποκτήσει εμπειρία με την κατεργασία ενισχυμένων πλαστικών (GFROs) από τη συνεργασία μας με το εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του ΕΜΠ, αφού έχουμε παράγει εξαρτήματα με διάφορες απαιτήσεις (800x350x10mm διαστάσεων). Γι’ αυτά τα εξαρτήματα έχουμε πετύχει ακρίβεια επιπεδότητας της τάξης των μικρών δεκάδων μm (~0.05-0.09mm).
ON THE SPOT
Αφορά μία υπηρεσία η οποία προέκυψε από την συνεργασία μας με το εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του ΕΜΠ. Με την βοήθεια της μετρητικής μηχανής CMM FaroArm (είτε με κεφαλή λέιζερ ή probe επαφής), εκτελούμε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας μεταξύ των φάσεων κατεργασιών. Αυτές οι μετρήσεις λαμβάνουν χώρα όταν το προϊόν συγκρατείται με τσοκ ή στο τραπέζι του κέντρου κατεργασιών κλπ. , στην κατάσταση δηλαδή, κατεργασίας του. Για την εκτίμηση των διαστασιολογικών και γεωμετρικών ανοχών, χρησιμοποιείται το λογισμικό Geomagic Studio.
ΥΛΙΚΑ-ΑΝΟΧΕΣ
Η εταιρεία μας είναι εξοικειωμένη με τις κατεργασίες των περισσότερων κραμάτων ανοιξείδωτων χαλύβων όπως 316LN, 304L και 316L όπως και κάποιων κραμάτων τιτανίου. Κατεργαζόμαστε επίσης χαλκό και τα κράματά του, αλουμινίο συμπεριλαμβανομένων των σειρών 6000,7000 καθώς και διαφόρα πλαστικά όπως το PA6 και σύνθετα υλικά όπως τα ενισχυμένα με ανθρακονήματα πολυμερή CFRPs και GFRPs (Carbon – Glass Fiber Reinforced Polymers).

Η πληθώρα των απαιτητικών πελατών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, μας έχει προσδώσει αρκετή εμπειρία ως προς την επίτευξη απαιτητικών διαστασιολογικών ακριβειών, της τάξης των λίγων μm, σε διαστάσεις μεγαλύτερες των 200mm (<0.01mm) καθώς και ανοχές κλειστού και ανοιχτού προφίλ των 10μm (0.01mm) σε χαρακτηριστικές διαστάσεις.

Έχουμε επίσης αποκτήσει εμπειρία με την κατεργασία ενισχυμένων πλαστικών (GFROs) από τη συνεργασία μας με το εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του ΕΜΠ, αφού έχουμε παράγει εξαρτήματα με διάφορες απαιτήσεις (800x350x10mm διαστάσεων). Γι’ αυτά τα εξαρτήματα έχουμε πετύχει ακρίβεια επιπεδότητας της τάξης των μικρών δεκάδων μm (~0.05-0.09mm).
ON THE SPOT
Αφορά μία υπηρεσία η οποία προέκυψε από την συνεργασία μας με το εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του ΕΜΠ. Με την βοήθεια της μετρητικής μηχανής CMM FaroArm (είτε με κεφαλή λέιζερ ή probe επαφής), εκτελούμε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας μεταξύ των φάσεων κατεργασιών. Αυτές οι μετρήσεις λαμβάνουν χώρα όταν το προϊόν συγκρατείται με τσοκ ή στο τραπέζι του κέντρου κατεργασιών κλπ. , στην κατάσταση δηλαδή, κατεργασίας του. Για την εκτίμηση των διαστασιολογικών και γεωμετρικών ανοχών, χρησιμοποιείται το λογισμικό Geomagic Studio.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Διαθέτουμε την μηχανή WIRE EDM CHARMILLES ROBOFIL 290, 5 axis με X/Y/Z διαδρομές 400/250/200mm, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που αφορούν μη συμβατικές κατεργασίες υψηλής ακρίβειας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Διαθέτουμε την μηχανή WIRE EDM CHARMILLES ROBOFIL 290, 5 axis με X/Y/Z διαδρομές 400/250/200mm, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που αφορούν μη συμβατικές κατεργασίες υψηλής ακρίβειας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Διαθέτουμε την μηχανή WIRE EDM CHARMILLES ROBOFIL 290, 5 axis με X/Y/Z διαδρομές 400/250/200mm, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που αφορούν μη συμβατικές κατεργασίες υψηλής ακρίβειας.