τα νέα μας

Ιούλιος 18, 2022

NOESIS Τ1ΕΔΚ-02827

NOESIS


Με χαρά ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας σε ένα πρόγραμμα σπουδαίας ερευνητικής και τεχνολογικής καινοτομίας με τίτλο NOESIS: Καινοτόμες διατάξεις αντισεισμικής προστασίας τριών χωρικών διευθύνσεων (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02827). Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με διάρκεια έργου τους 36 μήνες. Το πρόγραμμα διεξάγεται ως σύμπραξη με τον ερευνητικό οργανισμό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ της σχολής ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (Συντονιστής Έργου) και της εταιρίας GROUP SCIENCE Ο.Ε.
Συνοπτική περιγραφή: Πρωταρχικό αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση, κατασκευή και επίδειξη μιας νέας γενιάς καινοτόμων διατάξεων αντισεισμικής προστασίας, ικανής να υπερβεί τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της τρέχουσας τεχνολογίας σεισμικής προστασίας. Η ερευνούμενη τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα απορρόφησης των σεισμικών διεγέρσεων και στις τρεις χωρικές κατευθύνσεις με έμφαση στην κατακόρυφη συνιστώσα. Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από απλή και εύρωστη δομή προσφέροντας ευελιξία στο πεδίο εφαρμογών της. Η εν λόγω τεχνολογία εξασφαλίζει μόνωση χαμηλόσυχνων θορύβων (10-100 Hz) αλλά και περιοχών διέγερσης ακόμη και κάτω από τα 3-4 Hz, όπου είναι τα όρια της τρέχουσας τεχνολογίας. Έτσι, δύναται να αξιοποιηθεί σε στηρίξεις μηχανών και πάσης φύσεως κρίσιμων διατάξεων τόσο στον τομέα της βιομηχανίας αλλά και στον τομέα της έρευνας.
Ημερομηνία έναρξης:
28/06/2018
Συνολικός Προϋπολογισμός:499.038,61€
(Δημόσια Δαπάνη: 439.238,56€ Συνολική Ιδιωτική Συμμετοχή: 59.800,05 €)
 
Σεπτέμβριος 27, 2018

Συμμετοχή στην έκθεση SYSKEVASIA 2018 – PLASTICA2018

PLASTICA2018

Ανακοινώνουμε με χαρά την συμμετοχή μας στην εμπορική έκθεση PLASTICA 2018 12-15 Οκτωβρίου, την 10η Διεθνή Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων & Καλουπιών.  Σας περιμένουμε να επισκεφτείτε το περίπτερό μας, να γνωριστούμε και να μιλήσουμε για τα προϊόντα και της υπηρεσίες που παρέχει η ΚΩΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.
Σεπτέμβριος 27, 2018

ΣΥΘΕΡΜΟ Τ1ΕΔΚ-02525

ΣΥΘΕΡΜΟ


Είμαστε περήφανοι για την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ΣΥΘΕΡΜΟ: Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση της Κατακόρυφης Κατανομής Αερολυμάτων και Θερμοκρασίας της Ατμόσφαιρας (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02525) . Πρόκειται για Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία>> (ΕΠΑνΕΚ) με διάρκεια 36 μήνες. Αποτελεί κοινοπραξία με της εταιρείες RAYMETRICS S.A. (Συντονιστής Έργου) και ESS S.A. .
Συνοπτική περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των υποσυστημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του πρώτου παγκόσμια εμπορικού συστήματος lidar ταυτόχρονης μέτρησης αερολυμάτων και θερμοκρασίας στην τροπόσφαιρα. Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας είναι μία παράμετρος που καθορίζει τη δυναμική της ατμόσφαιρας, το σχηματισμό των νεφών και τη διάχυση της αέρια ρύπανσης, γι’ αυτό και ένα σύστημα που μετρά ταυτόχρονα αερολύματα και θερμοκρασία έχει άμεση εμπορική εφαρμογή στη μετεωρολογία και στην έρευνα.
Ημερομηνία έναρξης :
25/05/2018
Συνολικός Προϋπολογισμός: 449.180,00 €
(Δημόσια Δαπάνη: 344.501.00 €, Συνολική Ιδιωτική Συμμετοχή: 104.679,00 €)