τα νέα μας

Σεπτέμβριος 27, 2018

Συμμετοχή στην έκθεση SYSKEVASIA 2018 – PLASTICA2018

PLASTICA2018

Ανακοινώνουμε με χαρά την συμμετοχή μας στην εμπορική έκθεση PLASTICA 2018 12-15 Οκτωβρίου, την 10η Διεθνή Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων & Καλουπιών.  Σας περιμένουμε να επισκεφτείτε το περίπτερό μας, να γνωριστούμε και να μιλήσουμε για τα προϊόντα και της υπηρεσίες που παρέχει η ΚΩΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.
Σεπτέμβριος 27, 2018

ΣΥΘΕΡΜΟ Τ1ΕΔΚ-02525

ΣΥΘΕΡΜΟ


Είμαστε περήφανοι για την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ΣΥΘΕΡΜΟ: Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση της Κατακόρυφης Κατανομής Αερολυμάτων και Θερμοκρασίας της Ατμόσφαιρας (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02525) . Πρόκειται για Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία>> (ΕΠΑνΕΚ) με διάρκεια 36 μήνες. Αποτελεί κοινοπραξία με της εταιρείες RAYMETRICS S.A. (Συντονιστής Έργου) και ESS S.A. .
Συνοπτική περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των υποσυστημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του πρώτου παγκόσμια εμπορικού συστήματος lidar ταυτόχρονης μέτρησης αερολυμάτων και θερμοκρασίας στην τροπόσφαιρα. Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας είναι μία παράμετρος που καθορίζει τη δυναμική της ατμόσφαιρας, το σχηματισμό των νεφών και τη διάχυση της αέρια ρύπανσης, γι’ αυτό και ένα σύστημα που μετρά ταυτόχρονα αερολύματα και θερμοκρασία έχει άμεση εμπορική εφαρμογή στη μετεωρολογία και στην έρευνα.
Ημερομηνία έναρξης :
25/05/2018
Συνολικός Προϋπολογισμός: 449.180,00 €
(Δημόσια Δαπάνη: 344.501.00 €, Συνολική Ιδιωτική Συμμετοχή: 104.679,00 €)