Συμμετοχή στην έκθεση SYSKEVASIA 2018 – PLASTICA2018
Σεπτέμβριος 27, 2018

ΣΥΘΕΡΜΟ


Είμαστε περήφανοι για την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ΣΥΘΕΡΜΟ: Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση της Κατακόρυφης Κατανομής Αερολυμάτων και Θερμοκρασίας της Ατμόσφαιρας (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02525) . Πρόκειται για Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία>> (ΕΠΑνΕΚ) με διάρκεια 36 μήνες. Αποτελεί κοινοπραξία με της εταιρείες RAYMETRICS S.A. (Συντονιστής Έργου) και ESS S.A. .


Συνοπτική περιγραφή:


Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των υποσυστημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του πρώτου παγκόσμια εμπορικού συστήματος lidar ταυτόχρονης μέτρησης αερολυμάτων και θερμοκρασίας στην τροπόσφαιρα. Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας είναι μία παράμετρος που καθορίζει τη δυναμική της ατμόσφαιρας, το σχηματισμό των νεφών και τη διάχυση της αέρια ρύπανσης, γι’ αυτό και ένα σύστημα που μετρά ταυτόχρονα αερολύματα και θερμοκρασία έχει άμεση εμπορική εφαρμογή στη μετεωρολογία και στην έρευνα.


Ημερομηνία έναρξης :


25/05/2018


Συνολικός Προϋπολογισμός: 449.180,00 €


(Δημόσια Δαπάνη: 344.501.00 €, Συνολική Ιδιωτική Συμμετοχή: 104.679,00 €)


 

 

 

Comments are closed.