Σχεδιασμός, Έρευνα & Ανάπτυξη

CAD

Η εταιρεία μας εκτός από υπηρεσίες κατεργασιών προσφέρει πληθώρα άλλων. Η έμπνευση του πελάτη μας για μια ιδέα απεικονίζεται στον υπολογιστή (3D μοντέλο και 2D μηχανολογικό σχέδιο) όπως αυτός το φαντάζεται, πλήρως διαστασιολογημένο και έτοιμο να περάσει στη φάση της κατεργασίας CAM. Ο σχεδιασμός CAD γίνεται στο περιβάλλον Siemens NX, το οποίο αποτελεί το βασικό σχεδιαστικό πρόγραμμα της εταιρείας. Μέσω του λογισμικού είναι δυνατή η οπτικοποίηση του προϊόντος, η δημιουργία ρεαλιστικών μοντέλων και animations και το πιο σημαντικό η κινηματική ανάλυση και αξιολόγηση ακόμα και των πιο περίπλοκων κινηματικά μηχανισμών.

Το ίδιο ισχύει και για τον σχεδιασμό καλουπιών. Ο προσεκτικός σχεδιασμός ενός λειτουργικού καλουπιού με τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται απαιτεί τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος και την δημιουργία των αντίστοιχων 3D μοντέλων.

CAD

Η εταιρεία μας εκτός από υπηρεσίες κατεργασιών προσφέρει πληθώρα άλλων. Η έμπνευση του πελάτη μας για μια ιδέα απεικονίζεται στον υπολογιστή (3D μοντέλο και 2D μηχανολογικό σχέδιο) όπως αυτός το φαντάζεται, πλήρως διαστασιολογημένο και έτοιμο να περάσει στη φάση της κατεργασίας CAM. Ο σχεδιασμός CAD γίνεται στο περιβάλλον Siemens NX, το οποίο αποτελεί το βασικό σχεδιαστικό πρόγραμμα της εταιρείας. Μέσω του λογισμικού είναι δυνατή η οπτικοποίηση του προϊόντος, η δημιουργία ρεαλιστικών μοντέλων και animations και το πιο σημαντικό η κινηματική ανάλυση και αξιολόγηση ακόμα και των πιο περίπλοκων κινηματικά μηχανισμών.

Το ίδιο ισχύει και για τον σχεδιασμό καλουπιών. Ο προσεκτικός σχεδιασμός ενός λειτουργικού καλουπιού με τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται απαιτεί τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος και την δημιουργία των αντίστοιχων 3D μοντέλων.

CAD

Η εταιρεία μας εκτός από υπηρεσίες κατεργασιών προσφέρει πληθώρα άλλων. Η έμπνευση του πελάτη μας για μια ιδέα απεικονίζεται στον υπολογιστή (3D μοντέλο και 2D μηχανολογικό σχέδιο) όπως αυτός το φαντάζεται, πλήρως διαστασιολογημένο και έτοιμο να περάσει στη φάση της κατεργασίας CAM. Ο σχεδιασμός CAD γίνεται στο περιβάλλον Siemens NX, το οποίο αποτελεί το βασικό σχεδιαστικό πρόγραμμα της εταιρείας. Μέσω του λογισμικού είναι δυνατή η οπτικοποίηση του προϊόντος, η δημιουργία ρεαλιστικών μοντέλων και animations και το πιο σημαντικό η κινηματική ανάλυση και αξιολόγηση ακόμα και των πιο περίπλοκων κινηματικά μηχανισμών.

Το ίδιο ισχύει και για τον σχεδιασμό καλουπιών. Ο προσεκτικός σχεδιασμός ενός λειτουργικού καλουπιού με τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται απαιτεί τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος και την δημιουργία των αντίστοιχων 3D μοντέλων.

CUSTOM ΛΥΣΕΙΣ

Μπορούμε να εξελίξουμε τις ιδέες του πελάτη από το μηδέν σε τελικό προϊόν. Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία, στη σχέση αποδοτικότητας-κόστους αλλά το πιο σημαντικό στην εφαρμογή των κανόνων μηχανικής οι οποίοι διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του τελικού προϊόντος από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του. Παρέχονται επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διαδικασία ανάπτυξης.

Με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας εφαρμόζουμε τις αρχές Σχεδιασμού για Κατεργασία (Design for Manufacture ), Σχεδιασμού για συναρμολόγηση (Design for Assembly) καθώς και συντήρησης, χαμηλού κόστους και αποδοτικού κύκλου ζωής. Όταν αυτό απαιτείται, κατασκευάζουμε ιδιοσυσκευές και συσκευές συγκράτησης, οι οποίες είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν επαναληπτικότητα και ακρίβεια στις κατεργασίες. Ως γενική αρχή, έχουμε την διασφάλιση ποιότητας και απόδοσης ακόμα και στις γρήγορες κατεργασίες. Για την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας των προϊόντων αλλά και την εξασφάλιση της σύμφωνης αποδοχής από τον πελάτη για την προτεινόμενη λύση αναπτύσσουμε πρωτότυπα 3D εκτύπωσης και προσφέρουμε τη δυνατότητα μικροαλλαγών σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες του.

CUSTOM ΛΥΣΕΙΣ

Μπορούμε να εξελίξουμε τις ιδέες του πελάτη από το μηδέν σε τελικό προϊόν. Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία, στη σχέση αποδοτικότητας-κόστους αλλά το πιο σημαντικό στην εφαρμογή των κανόνων μηχανικής οι οποίοι διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του τελικού προϊόντος από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του. Παρέχονται επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διαδικασία ανάπτυξης.

Με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας εφαρμόζουμε τις αρχές Σχεδιασμού για Κατεργασία (Design for Manufacture ), Σχεδιασμού για συναρμολόγηση (Design for Assembly) καθώς και συντήρησης, χαμηλού κόστους και αποδοτικού κύκλου ζωής. Όταν αυτό απαιτείται, κατασκευάζουμε ιδιοσυσκευές και συσκευές συγκράτησης, οι οποίες είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν επαναληπτικότητα και ακρίβεια στις κατεργασίες. Ως γενική αρχή, έχουμε την διασφάλιση ποιότητας και απόδοσης ακόμα και στις γρήγορες κατεργασίες. Για την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας των προϊόντων αλλά και την εξασφάλιση της σύμφωνης αποδοχής από τον πελάτη για την προτεινόμενη λύση αναπτύσσουμε πρωτότυπα 3D εκτύπωσης και προσφέρουμε τη δυνατότητα μικροαλλαγών σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες του.

CUSTOM ΛΥΣΕΙΣ

Μπορούμε να εξελίξουμε τις ιδέες του πελάτη από το μηδέν σε τελικό προϊόν. Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία, στη σχέση αποδοτικότητας-κόστους αλλά το πιο σημαντικό στην εφαρμογή των κανόνων μηχανικής οι οποίοι διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του τελικού προϊόντος από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του. Παρέχονται επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διαδικασία ανάπτυξης.

Με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας εφαρμόζουμε τις αρχές Σχεδιασμού για Κατεργασία (Design for Manufacture ), Σχεδιασμού για συναρμολόγηση (Design for Assembly) καθώς και συντήρησης, χαμηλού κόστους και αποδοτικού κύκλου ζωής. Όταν αυτό απαιτείται, κατασκευάζουμε ιδιοσυσκευές και συσκευές συγκράτησης, οι οποίες είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν επαναληπτικότητα και ακρίβεια στις κατεργασίες. Ως γενική αρχή, έχουμε την διασφάλιση ποιότητας και απόδοσης ακόμα και στις γρήγορες κατεργασίες. Για την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας των προϊόντων αλλά και την εξασφάλιση της σύμφωνης αποδοχής από τον πελάτη για την προτεινόμενη λύση αναπτύσσουμε πρωτότυπα 3D εκτύπωσης και προσφέρουμε τη δυνατότητα μικροαλλαγών σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες του.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ OMECH

Έχουμε αναπτύξει τη σειρά προϊόντων « Omech-Gecko Series» για Οπτομηχανική. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν στοιχεία μεγαλύτερων εργαστηριακών διατάξεων Οπτομηχανικής, χρησιμοποιούνται στην βιοϊατρική έρευνα καθώς και σε διάφορες εφαρμογές Φωτονικής.

Κατασκευάζουμε σειρές προϊόντων με ποιοτικά εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας, όπως posts, post holders, οπτικά τραπέζια και breadboards, angle clamps κλπ. Αναπτύσσουμε custom λύσεις με βάση τις ανάγκες του πελάτη και συνεργαζόμαστε και προμηθεύουμε τα προϊόντα μας σε κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια όπως στο εργαστήριο «Οπτοηλεκτρονικής, laser και εφαρμογών τους» του ΕΜΠ.

Η σειρά προϊόντων εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαρκώς καθώς προσθέτουμε νέα στοιχεία σε αυτή, ενώ προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τις ιδιότητες των προϊόντων ( αντανακλαστικότητα, ιδιότητες νανοεπικαλύψεων κλπ. ). Διανέμουμε ήδη τα προϊόντα μας στην αγορά (εγχώρια και εξωτερικό) μέσω της εταιρίας Vector Technologies Ltd., μία κορυφαία εταιρία στον κλάδο των εξειδικευμένων και υψηλής τεχνολογίας οργάνων και συστημάτων μετρήσεων.

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα και την συνεργασίας μας με την Vector Technologies Ltd.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ OMECH

Έχουμε αναπτύξει τη σειρά προϊόντων « Omech-Gecko Series» για Οπτομηχανική. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν στοιχεία μεγαλύτερων εργαστηριακών διατάξεων Οπτομηχανικής, χρησιμοποιούνται στην βιοϊατρική έρευνα καθώς και σε διάφορες εφαρμογές Φωτονικής.

Κατασκευάζουμε σειρές προϊόντων με ποιοτικά εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας, όπως posts, post holders, οπτικά τραπέζια και breadboards, angle clamps κλπ. Αναπτύσσουμε custom λύσεις με βάση τις ανάγκες του πελάτη και συνεργαζόμαστε και προμηθεύουμε τα προϊόντα μας σε κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια όπως στο εργαστήριο «Οπτοηλεκτρονικής, laser και εφαρμογών τους» του ΕΜΠ.

Η σειρά προϊόντων εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαρκώς καθώς προσθέτουμε νέα στοιχεία σε αυτή, ενώ προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τις ιδιότητες των προϊόντων ( αντανακλαστικότητα, ιδιότητες νανοεπικαλύψεων κλπ. ). Διανέμουμε ήδη τα προϊόντα μας στην αγορά (εγχώρια και εξωτερικό) μέσω της εταιρίας Vector Technologies Ltd., μία κορυφαία εταιρία στον κλάδο των εξειδικευμένων και υψηλής τεχνολογίας οργάνων και συστημάτων μετρήσεων.

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα και την συνεργασίας μας με την Vector Technologies Ltd.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ OMECH

Έχουμε αναπτύξει τη σειρά προϊόντων « Omech-Gecko Series» για Οπτομηχανική. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν στοιχεία μεγαλύτερων εργαστηριακών διατάξεων Οπτομηχανικής, χρησιμοποιούνται στην βιοϊατρική έρευνα καθώς και σε διάφορες εφαρμογές Φωτονικής.

Κατασκευάζουμε σειρές προϊόντων με ποιοτικά εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας, όπως posts, post holders, οπτικά τραπέζια και breadboards, angle clamps κλπ. Αναπτύσσουμε custom λύσεις με βάση τις ανάγκες του πελάτη και συνεργαζόμαστε και προμηθεύουμε τα προϊόντα μας σε κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια όπως στο εργαστήριο «Οπτοηλεκτρονικής, laser και εφαρμογών τους» του ΕΜΠ.

Η σειρά προϊόντων εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαρκώς καθώς προσθέτουμε νέα στοιχεία σε αυτή, ενώ προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τις ιδιότητες των προϊόντων ( αντανακλαστικότητα, ιδιότητες νανοεπικαλύψεων κλπ. ). Διανέμουμε ήδη τα προϊόντα μας στην αγορά (εγχώρια και εξωτερικό) μέσω της εταιρίας Vector Technologies Ltd., μία κορυφαία εταιρία στον κλάδο των εξειδικευμένων και υψηλής τεχνολογίας οργάνων και συστημάτων μετρήσεων.

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα και την συνεργασίας μας με την Vector Technologies Ltd.

για οτιδήποτε χρειαστείτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας