Συμμετοχή στην έκθεση SYSKEVASIA 2018 – PLASTICA2018
Σεπτέμβριος 27, 2018

NOESIS


Με χαρά ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας σε ένα πρόγραμμα σπουδαίας ερευνητικής και τεχνολογικής καινοτομίας με τίτλο NOESIS: Καινοτόμες διατάξεις αντισεισμικής προστασίας τριών χωρικών διευθύνσεων (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02827). Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με διάρκεια έργου τους 36 μήνες. Το πρόγραμμα διεξάγεται ως σύμπραξη με τον ερευνητικό οργανισμό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ της σχολής ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. (Συντονιστής Έργου) και της εταιρίας GROUP SCIENCE Ο.Ε.


Συνοπτική περιγραφή:

Πρωταρχικό αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση, κατασκευή και επίδειξη μιας νέας γενιάς καινοτόμων διατάξεων αντισεισμικής προστασίας, ικανής να υπερβεί τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της τρέχουσας τεχνολογίας σεισμικής προστασίας. Η ερευνούμενη τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα απορρόφησης των σεισμικών διεγέρσεων και στις τρεις χωρικές κατευθύνσεις με έμφαση στην κατακόρυφη συνιστώσα. Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από απλή και εύρωστη δομή προσφέροντας ευελιξία στο πεδίο εφαρμογών της. Η εν λόγω τεχνολογία εξασφαλίζει μόνωση χαμηλόσυχνων θορύβων (10-100 Hz) αλλά και περιοχών διέγερσης ακόμη και κάτω από τα 3-4 Hz, όπου είναι τα όρια της τρέχουσας τεχνολογίας. Έτσι, δύναται να αξιοποιηθεί σε στηρίξεις μηχανών και πάσης φύσεως κρίσιμων διατάξεων τόσο στον τομέα της βιομηχανίας αλλά και στον τομέα της έρευνας.


Ημερομηνία έναρξης:


28/06/2018


Συνολικός Προϋπολογισμός:499.038,61€


(Δημόσια Δαπάνη: 439.238,56€ Συνολική Ιδιωτική Συμμετοχή: 59.800,05 €)


 

Comments are closed.