Κατασκευή Καλουπιών

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΙNJECTION

Η εταιρεία μας διαθέτει 35 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή καλουπιών injection molding. Σχεδιάζουμε απλά και σύνθετα πλαστικά προϊόντα και καλούπια, σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού injection molding για υψηλής ποιότητας προϊόντα, καλούπια με μεγάλη διάρκεια ζωής και αποδοτική παραγωγή.

Προσφέρουμε υπηρεσίες φινιρίσματος/ γυαλίσματος του καλουπιού εντός της εταιρείας. Κατασκευάζουμε επίσης καλούπια από αλουμίνιο για μικρότερες παραγωγές.

Τα 3D μοντέλα του καλουπιού και του προϊόντος σχεδιάζονται στο Siemens NX ενώ o προγραμματισμός της κατεργασίας γίνεται με το Edgecam. Μπορούμε έτσι να βλέπουμε το καλούπι που έχει σχεδιαστεί και την λειτουργία του και εύκολα να παρεμβαίνουμε σχεδιαστικά μεταξύ των φάσεων παραγωγής. Εάν αυτό απαιτείται, διεξάγουμε αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων (FEA) για να προβλέψουμε τα θερμικά φαινόμενα και τα χαρακτηριστικά της ροής υλικού σε περίπλοκα προϊόντα.

Καθ’ όλη την διάρκεια σχεδιασμού, επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη των απαραίτητων ακριβειών στον σωστό χρόνο και στην επίλυση πιθανών περιορισμών εγκαίρως, ώστε να παραδώσουμε αξιόπιστα καλούπια έτοιμα για παραγωγή.

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΙNJECTION

Η εταιρεία μας διαθέτει 35 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή καλουπιών injection molding. Σχεδιάζουμε απλά και σύνθετα πλαστικά προϊόντα και καλούπια, σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού injection molding για υψηλής ποιότητας προϊόντα, καλούπια με μεγάλη διάρκεια ζωής και αποδοτική παραγωγή.

Προσφέρουμε υπηρεσίες φινιρίσματος/ γυαλίσματος του καλουπιού εντός της εταιρείας. Κατασκευάζουμε επίσης καλούπια από αλουμίνιο για μικρότερες παραγωγές.

Τα 3D μοντέλα του καλουπιού και του προϊόντος σχεδιάζονται στο Siemens NX ενώ o προγραμματισμός της κατεργασίας γίνεται με το Edgecam. Μπορούμε έτσι να βλέπουμε το καλούπι που έχει σχεδιαστεί και την λειτουργία του και εύκολα να παρεμβαίνουμε σχεδιαστικά μεταξύ των φάσεων παραγωγής. Εάν αυτό απαιτείται, διεξάγουμε αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων (FEA) για να προβλέψουμε τα θερμικά φαινόμενα και τα χαρακτηριστικά της ροής υλικού σε περίπλοκα προϊόντα.

Καθ’ όλη την διάρκεια σχεδιασμού, επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη των απαραίτητων ακριβειών στον σωστό χρόνο και στην επίλυση πιθανών περιορισμών εγκαίρως, ώστε να παραδώσουμε αξιόπιστα καλούπια έτοιμα για παραγωγή.

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΙNJECTION

Η εταιρεία μας διαθέτει 35 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή καλουπιών injection molding. Σχεδιάζουμε απλά και σύνθετα πλαστικά προϊόντα και καλούπια, σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού injection molding για υψηλής ποιότητας προϊόντα, καλούπια με μεγάλη διάρκεια ζωής και αποδοτική παραγωγή.

Προσφέρουμε υπηρεσίες φινιρίσματος/ γυαλίσματος του καλουπιού εντός της εταιρείας. Κατασκευάζουμε επίσης καλούπια από αλουμίνιο για μικρότερες παραγωγές.

Τα 3D μοντέλα του καλουπιού και του προϊόντος σχεδιάζονται στο Siemens NX ενώ o προγραμματισμός της κατεργασίας γίνεται με το Edgecam. Μπορούμε έτσι να βλέπουμε το καλούπι που έχει σχεδιαστεί και την λειτουργία του και εύκολα να παρεμβαίνουμε σχεδιαστικά μεταξύ των φάσεων παραγωγής. Εάν αυτό απαιτείται, διεξάγουμε αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων (FEA) για να προβλέψουμε τα θερμικά φαινόμενα και τα χαρακτηριστικά της ροής υλικού σε περίπλοκα προϊόντα.

Καθ’ όλη την διάρκεια σχεδιασμού, επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη των απαραίτητων ακριβειών στον σωστό χρόνο και στην επίλυση πιθανών περιορισμών εγκαίρως, ώστε να παραδώσουμε αξιόπιστα καλούπια έτοιμα για παραγωγή.

ΚΟΠΤΙΚΑ/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ/ ΠΡΟΦΙΛ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ/ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κοπτικά καλούπια και εργαλεία, διαμορφωτικές μήτρες καθώς και διάφορα καλούπια για προφίλ, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Τα καλούπι και τα προϊόντα σχεδιάζονται στο Siemens NX, επιτρέποντας στον πελάτη να μπορεί να βλέπει ολόκληρη την κατασκευή και τα προϊόντα στον υπολογιστή.

Αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε χυτοπρεσσαριστά καλούπια για Zamac, ορείχαλκο και αλουμίνιο, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Για κάθε τύπο καλουπιού προσφέρουμε υπηρεσίες επιδιορθώσεων και μετατροπών.

ΚΟΠΤΙΚΑ/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ/ ΠΡΟΦΙΛ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ/ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κοπτικά καλούπια και εργαλεία, διαμορφωτικές μήτρες καθώς και διάφορα καλούπια για προφίλ, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Τα καλούπι και τα προϊόντα σχεδιάζονται στο Siemens NX, επιτρέποντας στον πελάτη να μπορεί να βλέπει ολόκληρη την κατασκευή και τα προϊόντα στον υπολογιστή.

Αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε χυτοπρεσσαριστά καλούπια για Zamac, ορείχαλκο και αλουμίνιο, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Για κάθε τύπο καλουπιού προσφέρουμε υπηρεσίες επιδιορθώσεων και μετατροπών.

ΚΟΠΤΙΚΑ/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ/ ΠΡΟΦΙΛ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ/ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κοπτικά καλούπια και εργαλεία, διαμορφωτικές μήτρες καθώς και διάφορα καλούπια για προφίλ, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Τα καλούπι και τα προϊόντα σχεδιάζονται στο Siemens NX, επιτρέποντας στον πελάτη να μπορεί να βλέπει ολόκληρη την κατασκευή και τα προϊόντα στον υπολογιστή.

Αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε χυτοπρεσσαριστά καλούπια για Zamac, ορείχαλκο και αλουμίνιο, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Για κάθε τύπο καλουπιού προσφέρουμε υπηρεσίες επιδιορθώσεων και μετατροπών.

για οτιδήποτε χρειαστείτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας